Jsme firma specializující se na:

 •    ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ V PRŮMYSLU
  • čistírny odpadních vod
  • čerpací stanice odpadních vod
  • úpravny a zdroje pitné vody
  • bioplynové stanice
  • dispečerské systémy
 •    REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ